Kvantová medicína

Solar plexus uprostřed hrudníku je zároveň komplex nervových ganglií, jakási emoční matrice, která se také nazývá „druhý mozek“ a pracuje nezávisle na mozku lebečním. Spektrum našich emočních stavů, zejména jejich extrémy, daleko přesahuje svou intenzitou nepatrné rozpoznávací schopnosti rozumu. Proto je práce na této úrovni tak účinná. Naše DNA v sobě skrývá i neuvěřitelnou schopnost sebeozdravování.

Kvantová medicína je medicína energetická, pracuje účinně s příčinou nemoci. Frekvence negativní, nahrazuje frekvencemi pozitivními. Existuje pouze jedna příčina nemocí a chorob, a tou je stres v buňkách, které způsobil nějaký psychický tlak. Ať už jsou to zděděné vzorce chování ze své rodiny, či stres vytvořený prostředím…. Všechny problémy jsou z toho pak vyplývající. Dokážeme-li si uvědomit konkrétní energetický problém, postupně ho vylaďovat, postupně ho nahradit pocitem pozitivním nebo alespoň klidem, dokážeme odstranit i všechny další životní problémy. Mnoho terapií nám radí, jak problém zvládat. To je ale zcela něco jiného, než problém vyřešit a odstranit. Problém je třeba řešit nejen na rovině vědomé, ale i na rovině podvědomé.

Stresová reakce pro naše tělo a buňky je reakce ze strachu. A strach, velmi často ukrytý v podvědomí, je tím, co způsobuje, že je potlačen náš imunitní systém. Až na buněčné úrovni je dobré, tyto zauzlovaná místa uvolnit. Přes toto vede cesta zpět k uzdravení. Proto máme možnost posunout náš život opět směrem do vitality.

Práce se svými emocemi je v podstatě psychoneurologická imunologie.